Bladzijde 56, regel 5

Met bovenstaand gegeven selecteerde ik uit ieder boek in mijn boekenkast een volle regel tekst. Door de geselecteerde regels achter elkaar te plaatsen ontstonden twaalf hoofdstukken.
Twaalf, omdat mijn kast twaalf planken telt, met de boeken geordend op alfabetische volgorde van schrijversnaam. Ik besloot bij ieder hoofdstuk een illustratie te maken.
De afbeelding van een tekening is samengesteld uit bestaand beeld: door de geselecteerde regels tekst te gebruiken als zoekargument in Google kreeg ik de beschikking over een grote hoeveelheid foto’s. Meerdere foto’s, of fragmenten daarvan, dienden als basis voor de uiteindelijke minutieuze tekening. De titels van de tekeningen zijn vanzelfsprekend ook afkomstig uit de bijbehorende hoofdstukken tekst.

Met dank aan Astrid Dekkers. Zij reikte me op een goede dag de formule aan die leidde tot deze tekeningenreeks.

(afgerond project)